Vochtwering

Wat doen tegen opstijgend vocht?

Een van de moeilijkst op te lossen problemen is opstijgend vocht. Opstijgend vocht vindt men vooral in streken met een hoog waterpeil en in oude woningen gebouwd met poreuze bakstenen. Belangrijk in het oplossen van een vochtprobleem is de juiste oorzaak te achterhalen. Eenmaal het probleem achterhaald, kan aan een oplossing gedacht worden. Meestal is een verkeerd of niet geplaatste vochtkerende laag de schuldige. De meest gebruikte methode blijft nog altijd het injecteren van vochtwerende middelen in de muur. Hiervoor worden eerst enkele gaten in de muur geboord, zo dicht mogelijk bij de grond. Alvorens het product geïnjecteerd wordt, moeten de verf en het behang van de muren verwijderd worden.

In samenspraak met onze leverancier is Batidry ontwikkeld. Batidry is een waterafstotende gel dewelke in de muur ingebracht wordt ter bestrijding van capillair opstijgend grondvocht. Wanneer Batidry is ingebracht gebruikt het product het aanwezige vocht om zich via diffusie in de muur te verspreiden, waarna het uitreageert tot een waterafstotende laag. Batidry  is een watergedragen gel met als actieve stof een 65 % concentratie van silanen en siloxanen.

Toepassingen? In de haarvaten en de poriën van het metselwerk wordt het waterwerend product Batidry gebracht ten einde een waterdichte zone te vormen die de capillaire vochtopstijging verhindert.

Batipox - gespecialiseerd in producten voor vochtwering

BATIPOX® | 28, Rue d'Artagnan | 4600 Visé | T +32 (0)3 488 72 20 | F +32 (0)3 488 13 15 | info@batipox.nl