Voegafdichting

Vrijwel alle vloerdelen zijn ten gevolge van temperatuurschommelingen onderhevig aan rek of krimp. Indien de delen onvoldoende kunnen toegeven aan dit verschijnsel ontstaan (grote) spanningen, die kunnen leiden tot scheurvorming, oneffenheden en andere schade. Daardoor kunnen ook schadelijke stoffen intreden, zoals vocht en zuren, met alle gevolgen van dien.
Het aanbrengen of herstellen van de juiste voegen en dilataties ondervangt dit probleem.uiteraard moet het daarvoor ingezette materiaal voldoen aan de eisen die aan de constructie zelf ook gesteld worden. Batipox heeft 2 oplossingen in haar pakket. Batipox biedt elastische voegen aan op basis van polyurethaan met 2 gradaties chemsiche bestendigheid: normaal en uitstekend.

Voegen dienen niet te breed te zijn, zodat afbrokkeling wordt voorkomen. Bij vloeren kunnen de voegkanten beschadigen door zwaar verkeer. De voegzijkanten moeten schoon en droog zijn. Afgebrokkelde voegen moeten eerst worden gerepareerd met Batipox F. Dit kan men doen door aan beide kanten de naad uit te frezen. Leg een 5mm brede plank, verpakt in polytheen, los in de voeg. Aan beide zijden van de plank Batipox F insmeren. Verwijder de plank en laten drogen. Nadien de voeg primeren dmv een kwast. De gekozen voegkit, Batipox Joint Filler of Batipox Joint Filler Plus, vermengen en gelijkmatig gieten. De voeg vullen tot net onder het vloeroppervlak. Bij diepe voegen eerst een vulkoord plaatsen.

Batipox - voegafdichting

BATIPOX® | 28, Rue d'Artagnan | 4600 Visé | T +32 (0)3 488 72 20 | F +32 (0)3 488 13 15 | info@batipox.nl